top of page

חקר כשלים

הדרכות בתחום החשמל

הדרכות חשמל לעוסקים בחקירת דליקות ופיצוצים נפחים.

שילוב למידה אודות תפקוד מערכות הגנה מקומיות והיקפיות ועל ערך המידע שניתן להפיק בחקירות, מהנתונים בציוד זה.

 

כמו כן מתבצעות הדרכות לשמאים העוסקים בהערכת נזקים וכן לעו"ד ומומחים מתחום הנזיקין.

חקירת כשלים במתקני חשמל 

טרם הכניסה לחקירה.

מודעים לתוצאה וכעת מחפשים את הסיבה.

עבודת החקירה מושתת על עיבוד וניתוח מידע קודם, המביאה לכדי יצירתו של מידע חדש.

המסקנה שלי אליכם היא שניתן להרחיק את הסכנה מאיתנו בכך שנדאג לתשתיות חשמל תקינות וללא אלתורים.

כמו כן, יש לאסור כניסה לציוד שלא מוטבע בו תו תקן.

כך תישמרו מהכנסתה של מפלצת האש!

בדיקת מתקני חשמל - מידע נוסף

bottom of page